Výkonná tajemnice

Výkonná tajemnice sdružení BIOCEV z.s.p.o.

Ing. Ilona Dita

e-mail: ilona.dita@img.cas.cz

GSM: +420-602892876