Valná hromada

Univerzita Karlova v Praze
zástupce: prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
zástupce: MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
zástupce: RNDr. M. Bilej, DrSc.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
zástupce: Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
zástupce: Ing. Jiří Kotek, Dr.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
zástupce: prof. RNDr. V. Hořejší, CSc.

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
zástupce: Doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.