NOVINKY & UDÁLOSTI
BIOCEV

ÚVOD

Zájmové sdtužení právnických osob BIOCEV z.s.p.o. bylo založeno zakladatelskou smlouvou ze dne 20.12.2007 a nabylo právní způsobilosti dne 28.2.2008 zápisem sdružení do registru zájmových sdružení právnických osob , vedeného Magistrátem hlavního města Prahy.

Hlavním účelem sdružení je poskytnout součinnost při vzniku Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie Věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (projekt BIOCEV).

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařská fakulta) a jeho cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.